bột rửa bát finish nhập khẩu chén, muối rửa bát chén alio somat nước, viên rửa bát rossy sun largo: bộ luật

TÌM KIẾM

Hiển thị các bài đăng có nhãn bộ luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bộ luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

sách bộ luật lao động năm 2015 sửa đổi bổ sung mới nhấtcuốn sách bộ luật lao động 2015 đã cập nhật các thông tư và văn bản mới nhất như:- THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 15-8-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số
27/2014/nđ-cp ngày 07 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc
gia đình
Hà Nội: sách bộ luật lao động năm 2015 sửa đổi bổ sung mới nhất


- THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 29-8-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số
03/2014/NĐ-CP ngày 16 - 01 - 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của bộ luật lao động về việc làm

- THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-10-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao
động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người
sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật
về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28-7-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi
tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý
người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại
việt nam

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪ CHI TIẾT

Nội dung cuốn bộ luật lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm có:

PHẦN I: Bộ luật lao động áp dụng năm 2015 - THE LABOUR CODE OF VIET NAM 2015

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH


650 TÌNH HUỐNG VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN, PHƯƠNG TIỆN tại hà nội sài gòn

650-tinh-huong-chi-dao-dieu-hanh

Giá bìa : 325,000đ

650 TÌNH HUỐNG VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN, PHƯƠNG TIỆN

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước

Phần II. Giải đáp các tình huống về chế độ kế toán ngân sách nhà nước

Phần III. Giải đáp các tình huống về đấu thầu, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần IV. Giải đáp các tình huống về chế độ thu, chi và quyết toán kinh khí ngân sách nhà nước

Phần V. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước và chế độ khấu hao tài sản tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần VI. Giải đáp các tình huống về hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

-->Xem thêm...