bột rửa bát finish nhập khẩu chén, muối rửa bát chén alio somat nước, viên rửa bát rossy sun largo: tháng chín 2014

TÌM KIẾM

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

BÁN SÁCH DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV MỚI NHẤT miễn phí giao hàng

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV


Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành Dược Điển Việt Nam lần thứ tư. Dược điển Việt Nam lần thứ tư, gồm các Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc: Tiêu chuẩn về nguyên liệu hoá dược và thành phẩm hoá dược; Tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc từ dược liệu; Tiêu chuẩn về chế phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế; Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Dược Điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Bãi bỏ các quy định tại Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Hội đồng Dược điển Việt nam được thành lập từ năm 1963, và Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất vào năm 1971, Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ hai vào năm 1990, Dược điển Việt nam lần xuất bản thứ ba và nay là Dược điển Việt nam lần xuất bản thứ tư. Trong hơn 45 năm qua, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển; Dược điển Việt Nam đã thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thuốc, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.


duoc dien viet nam


Giá bán : 650,000đ


Dược điển Việt Nam là Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Để từng bước triển khai thực hiện Chính sách thuốc quốc gia, chiến lược phát triển ngành Dược và Luật dược đã được ban hành; Bộ y tế, hội đồng Dược điển Việt Nam, các đơn vị trung ương tới địa phương, các chuyên gia trong và ngoài ngành Y tế đã tập trung nghiên cứu xây dựng, biên soạn, thẩm định và hoàn chỉnh Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư theo quy định taị Luật tiêu chuẩn và Quy chuản kỹ thuật và được ban hành theo quy định tại Luật Dược.

Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư đã được biên soạn một cách khoa học, công phu, theo một quy trình thống nhất, kết hợp xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn đã ban hành và bổ sung cập nhật các tiêu chuẩn thuốc mới đảm bảo sự kế thừa truyền thống của Dược điển Việt Nam, đồng thời cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với quy định tại các Dược điển tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm trên thế giới.

Bộ Y tế ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý, kỹ thuật, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược để tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng thuốc , đảm bảo chất lượng thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, cũng như sự hoà nhập với môi trường kinh doanh dược phẩm thế giới. Dược phẩm ViệtNam là tài liệu kỹ thuật làm căn cứ để quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng lưu hành ở Việt Nam.

Dược điển Việt Nam là dược điển do Hội đồng dược điển Việt Nam biên soạn. Đây là tập hợp tất cả các tiêu chuẩn cho dược phẩm của Việt Nam (và có mặt trên thị trường Việt Nam) và tiêu chuẩn áp dụng sẽ căn cứ vào ấn bản mới nhất. Không giống như các quốc gia khác là có các ấn bản theo chu kỳ, Dược điển Việt Nam đến nay có 3 bản ấn hành vào các năm:

* 1970-1977: Dược điển Việt Nam I

* 1983: Dược điển Việt Nam I, tập 2

* 1990: Dược điển Việt Nam II, tập 1

* 1991: Dược điển Việt Nam II, tập 2

* 1994: Dược điển Việt Nam II, tập 3

* 2002: Dược điển Việt Nam III.

* 2010: Dược điển Việt Nam IV


duoc thu quoc gia viet nam


Giá bìa : 600,000đ


Sử dụng thuốc một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả cho người bệnh là một trong hai mục tiêu cơ bản của Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/06/1996. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn thuốc và chủng loại thuốc ở Việt Nam ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Vì vậy, việc hướng dẫn cho cán bộ y tế biết sử dụng thuốc hợp lý, tránh những hậu quả cũng như tác hại do thuốc và sử dụng thuốc không đúng gây nên là điều hết sức cần thiết và cấp bách.


Tham gia xây dựng cuốn sách có sự đóng góp tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia về y và dược. Cuốn sách đã được biên soạn kỹ lưỡng theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế nghiệm thu.


Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Ðồng thời, đây cũng là cuốn sách cung cấp những thông tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc, để các thầy thuốc tra cứu, cân nhắc trước khi quyết định kê đơn và chỉ định dùng thuốc cho mỗi người bệnhnguồn: BÁN SÁCH DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV MỚI NHẤT

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV
Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành Dược Điển Việt Nam lần thứ tư. Dược điển Việt Nam lần thứ tư, gồm các Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc: Tiêu chuẩn về nguyên liệu hoá dược và thành phẩm hoá dược; Tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc từ dược liệu; Tiêu chuẩn về chế phẩm vắc xin và ...
-->Xem thêm...

sách BÁN SÁCH HỢP ĐỒNG 2014-2015 giao hàng tận nơi

Để việc thực hiện và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, vận dụng các mẫu hợp đồng soạn sẵn trong thương mại, dân sự và lao động một cách tiện lợi, nhanh chóng trong thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như trong đời sống. Nhà xuất bản Tài Chính tổ chức thực hiện xuất bản cuốn sách:

TỔNG HỢP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG CHUYÊN DÙNG
TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP 2014-2015

Hướng Dẫn Soạn Thảo, Ký Kết Hợp Đồng Kinh Tế, Thương Mại Lao Động, Xây Dựng, Dịch Vụ Hợp Tác Kinh Doanh Liên Doanh & Những Biện Pháp Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết Hợp Đồng
Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các Văn bản, Hợp đồng, Hồ sơ thiết yếu trong giao dịch dân sự, kinh doanh – thương mại, xây dựng..vv.., CHUYÊN DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP hướng dẫn soạn thảo, ký kết hợp đồng như thế nào? Biện pháp tránh rủi ro và xử lý vi phạm hợp đồng, phù hợp các giao dịch dân sự, các loại hình doanh nghiệp khác nhau (có một số mẫu trình bày SONG NGỮ ANH – VIỆT)

Giá bìa : 395,000đ

(ĐẶC BIỆT TẶNG KÈM CD CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRÌNH BÀY FILE WORD – GIÚP DOANH NGHIỆP C Ó THỂ CHỌN MẪU HỢP ĐỒNG CẦN THIẾT HOẶC CÓ THỂ SỬA TRỰC TIẾP NHANH CHÓNG VÀ IN RA MÀ KHÔNG CẦN NHẬP LẠI – TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ)

Nội dung bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

A. Khái niệm và các vấn đề chủ yếu của đàm phán hợp đồng – i. Khái niệm về đàm phán hợp đồng – ii. Xác định nguồn luật điều chỉnh quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng- iii. Nguyên tắc và phương thức đàm phán, giao kết hợp đồng – *những vấn đề chung về hợp đồng và soạn thảo, ký kết hợp đồng – i. Khái niệm về hợp đồng – ii. Một số vấn đề về hình thức và nội dung chủ yếu của hợp đồng – iii. Những vấn đề cần biết khi ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự – iv- những vấn đề cần biết khi ký kết hợp đồng lao động
Những điểm chung cần quan tâm khi soạn thảo hợp đồng thương mại.

PHẦN II. TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG : bao gồm đầy đủ các mẫu hợp đồng thông dụng 2014-2015: hợp đồng mua bán hàng hóa – hợp đồng lao động- hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động – hợp đồng thử việc – phụ lục hợp đồng lao động – hợp đồng hợp tác kinh doanh – hợp đồng kinh tế – biên bản thanh lý hợp đồng – hợp đồng xuất khẩu.. V…v
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần 550 trang, Giá bìa: 395.000đ – Gía bán: 325.000

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên. Việc lập và ký kết các hợp đồng là công tác thường xuyên ở các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp…, và là nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý, các giám đốc, các trợ lý, chuyên viên kinh doanh, công chức văn phòng và rất nhiều cá nhân khác….

“TUYỂN CHỌN CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013”.

Giá bìa : 350,000đ

Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch dân sự, thương mại, dịch vụ, xây dựng…, v.v.Một số các mẫu hợp đồng trước đây đã được hủy bỏ như : hợp đồng lao động sửa đổi bổ sung 2007 được thay thế bằng Bộ luật lao động mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 1-5-2013.Mẫu hợp đồng về sử dụng công trình theo. Thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Nội dung cuốn sách bao goàm caùc noäi dung chính sau:

Phần thứ nhất. Mẫu hợp đồng về tài trợ, bảo trợ, bản quyền tác giả, tác phẩm

Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước – hợp đồng ngoại thương

Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ

Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng tín dụng

Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng đấu thầu

Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng về bất động sản

Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng dịch vụ

Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động theo luật lao động áp dụng từ ngày 01-5-2013

Phần thứ mười. Mẫu văn bản về phát hành, sử dụng hóa đơn

Phần thứ mười một. Mẫu văn bản đăng ký, thành lập doanh nghiệp, các mẫu thông báo doanh nghiệp cần dùng

Phần thứ mười hai. Mẫu hợp đồng mới nhất về quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, mẫu hợp đồng xây dựng


BÁN SÁCH HỢP ĐỒNG 2014-2015Để việc thực hiện và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, vận dụng các mẫu hợp đồng soạn sẵn trong thương mại, dân sự và lao động một cách tiện lợi, nhanh chóng trong thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như trong đời sống. Nhà xuất bản Tài Chính tổ chức thực hiện xuất bản cuốn sách:

TỔNG HỢP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG CHUYÊN DÙNG
TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP 2014-2015

Hướng Dẫn Soạn Thảo, Ký Kết Hợp Đồng Kinh Tế, Thương Mại Lao Động, Xây Dựng, Dịch Vụ Hợp Tác Kinh Doanh Liên Doanh & Những Biện Pháp Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết Hợp Đồng
Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các Văn bản, Hợp đồng, Hồ sơ thiết yếu trong giao dịch dân sự, kinh doanh - thương mại, xây dựng..vv.., CHUYÊN DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP hướng dẫn soạn thảo, ký kết hợp đồng như thế nào? Biện pháp tránh rủi ro và xử lý vi phạm hợp đồng, phù hợp các giao dịch dân sự, các loại hình doanh nghiệp khác nhau (có một số mẫu trình bày SONG NGỮ ANH – VIỆT)

Giá bìa : 395,000đ


(ĐẶC BIỆT TẶNG KÈM CD CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRÌNH BÀY FILE WORD – GIÚP DOANH NGHIỆP C Ó THỂ CHỌN MẪU HỢP ĐỒNG CẦN THIẾT HOẶC CÓ THỂ SỬA TRỰC TIẾP NHANH CHÓNG VÀ IN RA MÀ KHÔNG CẦN NHẬP LẠI – TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ)

Nội dung bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

A. Khái niệm và các vấn đề chủ yếu của đàm phán hợp đồng - i. Khái niệm về đàm phán hợp đồng - ii. Xác định nguồn luật điều chỉnh quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng- iii. Nguyên tắc và phương thức đàm phán, giao kết hợp đồng - *những vấn đề chung về hợp đồng và soạn thảo, ký kết hợp đồng - i. Khái niệm về hợp đồng - ii. Một số vấn đề về hình thức và nội dung chủ yếu của hợp đồng - iii. Những vấn đề cần biết khi ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự - iv- những vấn đề cần biết khi ký kết hợp đồng lao động
Những điểm chung cần quan tâm khi soạn thảo hợp đồng thương mại.

PHẦN II. TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG : bao gồm đầy đủ các mẫu hợp đồng thông dụng 2014-2015: hợp đồng mua bán hàng hóa - hợp đồng lao động- hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động - hợp đồng thử việc - phụ lục hợp đồng lao động - hợp đồng hợp tác kinh doanh - hợp đồng kinh tế - biên bản thanh lý hợp đồng – hợp đồng xuất khẩu.. V…v
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần 550 trang, Giá bìa: 395.000đ – Gía bán: 325.000


Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên. Việc lập và ký kết các hợp đồng là công tác thường xuyên ở các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp…, và là nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý, các giám đốc, các trợ lý, chuyên viên kinh doanh, công chức văn phòng và rất nhiều cá nhân khác….

“TUYỂN CHỌN CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013”.


Giá bìa : 350,000đ


Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch dân sự, thương mại, dịch vụ, xây dựng..., v.v.Một số các mẫu hợp đồng trước đây đã được hủy bỏ như : hợp đồng lao động sửa đổi bổ sung 2007 được thay thế bằng Bộ luật lao động mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 1-5-2013.Mẫu hợp đồng về sử dụng công trình theo. Thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Nội dung cuốn sách bao goàm caùc noäi dung chính sau:

Phần thứ nhất. Mẫu hợp đồng về tài trợ, bảo trợ, bản quyền tác giả, tác phẩm

Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước - hợp đồng ngoại thương

Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ

Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng tín dụng

Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng đấu thầu

Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng về bất động sản

Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng dịch vụ

Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động theo luật lao động áp dụng từ ngày 01-5-2013

Phần thứ mười. Mẫu văn bản về phát hành, sử dụng hóa đơn

Phần thứ mười một. Mẫu văn bản đăng ký, thành lập doanh nghiệp, các mẫu thông báo doanh nghiệp cần dùng

Phần thứ mười hai. Mẫu hợp đồng mới nhất về quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, mẫu hợp đồng xây dựng
-->Xem thêm...

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

SÁCH MIMS VIỆT NAM 2014 - CẨM NANG SỬ DỤNG THUỐC tại sài gòn

“ Cẩm nang sử dụng Thuốc” là một trong những công cụ hữu ích giúp các bác sĩ thực hành kê toa hợp lý, an toàn và hiệu quả. Sách cũng sẽ hỗ trợ cho các dược sĩ trong tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc tại cơ sở điều trị hay cơ sở bán lẻ. Sách được cập nhật thông tin mới nhất về tất cả các loại Thuốc đang được phép lưu hành hiện nay tại Việt Nam. Các thông tin về dược phẩm ngắn gọn nhưng cần thiết được sắp xếp theo nhóm dược lý. Ngoài mục lục phân loại theo tác dụng dược lý, sách còn có các mục lục tham khảo chéo khác nhờ đó có thể tra cứu các thông tin dược phẩm theo tên biệt dược, tên hoạt chất hoặc theo chỉ định.

Sau nhiều năm đồng hành cùng giới chuyên môn y tế, MIMS Việt Nam giờ đây đã được xem như là một trong những tài liệu thông tin y dược bổ ích. Sách luôn được phát triển,


mím cam nang su dung thuoc


Giá bìa : 300,000đ


kiểm chứng và cập nhật những thông tin mới. Có thể nói hệ thống tài liệu

này đã, đang và sẽ là người bạn tin cậy của giới chuyên môn y tế Việt nam.

“ Cẩm nang sử dụng thuốc” – MIMS Vietnam phát hành 4 tháng/kỳ

MIMS Vietnam dành cho Bác sĩ, dược sĩ, cán bộ y tế và nhân viên nhà thuốc.

Nội dung:

- Mục lục phân loại dược lý của MIMS

- Mục lục sử dụng thuốc an toàn trong thai kỳ

- Sản phẩm mới

- Biệt được mới

- Phần thông tin sản phẩm.

- … cùng nhiều nội dung bổ ích khác.

Sách nhập khẩu, phiên bản thứ 51, bìa mềm, dày gần 500 trang và một số trang chuyên biệt.


DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV


Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành Dược Điển Việt Nam lần thứ tư. Dược điển Việt Nam lần thứ tư, gồm các Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc: Tiêu chuẩn về nguyên liệu hoá dược và thành phẩm hoá dược; Tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc từ dược liệu; Tiêu chuẩn về chế phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế; Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Dược Điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Bãi bỏ các quy định tại Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Hội đồng Dược điển Việt nam được thành lập từ năm 1963, và Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất vào năm 1971, Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ hai vào năm 1990, Dược điển Việt nam lần xuất bản thứ ba và nay là Dược điển Việt nam lần xuất bản thứ tư. Trong hơn 45 năm qua, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển; Dược điển Việt Nam đã thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thuốc, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.


duoc dien viet nam


Giá bìa : 650,000đ


Dược điển Việt Nam là Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Để từng bước triển khai thực hiện Chính sách thuốc quốc gia, chiến lược phát triển ngành Dược và Luật dược đã được ban hành; Bộ y tế, hội đồng Dược điển Việt Nam, các đơn vị trung ương tới địa phương, các chuyên gia trong và ngoài ngành Y tế đã tập trung nghiên cứu xây dựng, biên soạn, thẩm định và hoàn chỉnh Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư theo quy định taị Luật tiêu chuẩn và Quy chuản kỹ thuật và được ban hành theo quy định tại Luật Dược.

Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư đã được biên soạn một cách khoa học, công phu, theo một quy trình thống nhất, kết hợp xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn đã ban hành và bổ sung cập nhật các tiêu chuẩn thuốc mới đảm bảo sự kế thừa truyền thống của Dược điển Việt Nam, đồng thời cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với quy định tại các Dược điển tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm trên thế giới.

Bộ Y tế ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý, kỹ thuật, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược để tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng thuốc , đảm bảo chất lượng thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, cũng như sự hoà nhập với môi trường kinh doanh dược phẩm thế giới. Dược phẩm ViệtNam là tài liệu kỹ thuật làm căn cứ để quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng lưu hành ở Việt Nam.

Dược điển Việt Nam là dược điển do Hội đồng dược điển Việt Nam biên soạn. Đây là tập hợp tất cả các tiêu chuẩn cho dược phẩm của Việt Nam (và có mặt trên thị trường Việt Nam) và tiêu chuẩn áp dụng sẽ căn cứ vào ấn bản mới nhất. Không giống như các quốc gia khác là có các ấn bản theo chu kỳ, Dược điển Việt Nam đến nay có 3 bản ấn hành vào các năm:

* 1970-1977: Dược điển Việt Nam I

* 1983: Dược điển Việt Nam I, tập 2

* 1990: Dược điển Việt Nam II, tập 1

* 1991: Dược điển Việt Nam II, tập 2

* 1994: Dược điển Việt Nam II, tập 3

* 2002: Dược điển Việt Nam III.

* 2010: Dược điển Việt Nam IVnguồn: SÁCH MIMS VIỆT NAM 2014 - CẨM NANG SỬ DỤNG THUỐC

“ Cẩm nang sử dụng Thuốc” là một trong những công cụ hữu ích giúp các bác sĩ thực hành kê toa hợp lý, an toàn và hiệu quả. Sách cũng sẽ hỗ trợ cho các dược sĩ trong tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc tại cơ sở điều trị hay cơ sở bán lẻ. Sách được cập nhật thông tin mới nhất về tất cả các loại Thuốc ...
-->Xem thêm...

sách MỨC XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG miễn phí vận chuyển

Nhằm giúp các đơn vị có sử dụng lao động tìm hiểu rõ chi tiết từng mức xử phạt cụ thể, hướng dẫn và quy định rõ như thế nào thì doanh nghiệp sẽ bị phạt và các biện pháp giải quyết và khắc phục hậu quả sau khi phạm sai trong quản lý lao động, NXB LĐXH cho ban hành bộ sách:

CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN – CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN LƯƠNG -VI PHẠM VỀ GIAO KẾT – THỰC HIỆN – CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG- ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN –THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ – THỜI GIỜ LÀM VIỆC NGHỈ NGƠI – TAI NẠN LAO ĐỘNG – QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ -
(CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10.10.2013) – TẶNG KÈM CD

VI PHẠM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG -VI PHẠM KHÔNG NIÊM YẾT NỘI QUY LAO ĐỘNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT. -VI PHẠM QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP – LẬP HỒ SƠ HƯỚNG CHẾ ĐỘ BHXH – VI PHẠM DO KHÔNG TRẢ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TAI NẠN LAO ĐỘNG-VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN -VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ – LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN – LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI –VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG – LÀM SAI THANG BẢNG LƯƠNG -VI PHẠM VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP-VI PHẠM VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG -VI PHẠM VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM-VI PHẠM VỀ NƠI LÀM VIỆC, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ -VI PHẠM VỀ QUY ĐỊNH THỬ VIỆC-VI PHẠM VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI-VI PHẠM DO ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
VI PHẠM VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO NHÂN VIÊN

Giá bìa: 325,000đ

Tài liệu sách Cập nhật sách giúp chủ doanh nghiệp và các bộ phận công tác trong doanh nghiệp không phạm sai lầm và tránh vi phạm trong công tác quản lý lao động. Nếu có vi phạm cũng biết rõ trường hợp sai phạm đó sẽ bị phạt như thế nào mà xử lý kịp thời.

Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ban hành 22/08/2013
Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 21/08/2013
Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Ban hành: 19/06/2013-Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 11/06/2013-Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 10/06/2013-Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tranh chấp lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 10/06/2013-Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tranh chấp lao động Ban hành: 10/05/2013-Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH ban hành 28/05/2013-Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động -Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động Ban hành: 08/05/2013-Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành: 22/05/2013
Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng lao động Ban hành: 10/05/2013-Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động -Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động -Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng -Nghị định 50/2013/NĐ-CP quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng -Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương Ban hành: 14/05/2013-Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu -Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm


MỨC XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNGNhằm giúp các đơn vị có sử dụng lao động tìm hiểu rõ chi tiết từng mức xử phạt cụ thể, hướng dẫn và quy định rõ như thế nào thì doanh nghiệp sẽ bị phạt và các biện pháp giải quyết và khắc phục hậu quả sau khi phạm sai trong quản lý lao động, NXB LĐXH cho ban hành bộ sách:


CHI TIẾT MỨC XỬ PHẠT - BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2014
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN - CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIỀN LƯƠNG -VI PHẠM VỀ GIAO KẾT – THỰC HIỆN – CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG- ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN –THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ - THỜI GIỜ LÀM VIỆC NGHỈ NGƠI – TAI NẠN LAO ĐỘNG – QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ -
(CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10.10.2013) – TẶNG KÈM CD


VI PHẠM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG -VI PHẠM KHÔNG NIÊM YẾT NỘI QUY LAO ĐỘNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT. -VI PHẠM QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP – LẬP HỒ SƠ HƯỚNG CHẾ ĐỘ BHXH – VI PHẠM DO KHÔNG TRẢ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TAI NẠN LAO ĐỘNG-VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN -VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NỮ - LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN – LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI –VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG – LÀM SAI THANG BẢNG LƯƠNG -VI PHẠM VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP-VI PHẠM VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG -VI PHẠM VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM-VI PHẠM VỀ NƠI LÀM VIỆC, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ -VI PHẠM VỀ QUY ĐỊNH THỬ VIỆC-VI PHẠM VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI-VI PHẠM DO ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
VI PHẠM VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG-VI PHẠM VỀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO NHÂN VIÊN

Giá bìa: 325,000đ


Tài liệu sách Cập nhật sách giúp chủ doanh nghiệp và các bộ phận công tác trong doanh nghiệp không phạm sai lầm và tránh vi phạm trong công tác quản lý lao động. Nếu có vi phạm cũng biết rõ trường hợp sai phạm đó sẽ bị phạt như thế nào mà xử lý kịp thời.


Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ban hành 22/08/2013
Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 21/08/2013
Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Ban hành: 19/06/2013-Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 11/06/2013-Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 10/06/2013-Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tranh chấp lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 10/06/2013-Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tranh chấp lao động Ban hành: 10/05/2013-Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH ban hành 28/05/2013-Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động -Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động Ban hành: 08/05/2013-Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành: 22/05/2013
Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng lao động Ban hành: 10/05/2013-Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động -Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động -Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng -Nghị định 50/2013/NĐ-CP quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng -Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương Ban hành: 14/05/2013-Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu -Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
-->Xem thêm...

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC tại Hà Nội

Vừa qua, để đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư vào các chương trình, dự án quốc gia bằng nguồn vốn ngân sách; ngày 05/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020). Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho việc cân đối, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước; thể chế hóa quyết định, chủ trương đầu tư…; lập kế hoạch đấu thầu, mua sắm hàng hóa, tài sản bằng nguồn vốn ngân sách;…Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như Luật đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015); Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05-08-2014 của Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương…


ke hoach dau tu dau tu cong


Giá bìa : 335,000đ


Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật kịp thời và triển khai đúng quy định của Chính phủ về lập kế hoạch đấu thầu, đầu tư công; quản lý và sử dụng các nguồn vốn nhà nước thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015);

Phần thứ hai. Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) (theo Chỉ thị số 23/CT-TTg);

Phần thứ ba. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chiến lược nợ công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư.Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, vốn ưu đãi thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công;

Phần thứ năm. Luật đấu thầu và những quy định mới nhất về mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước;

Phần thứ bảy. Phương thức đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn


Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính 2014 và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ( văn bản mới nhất năm 2014)

Với phương pháp bình luận mới tác giả đã phân tích khá chi tiết và dể hiểu đối với từng điều luật, giúp bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn. nhằm giúp bạn đọc nắm vững những quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản hồng đức cho xuất bản cuốn sách bình luận luật xử lý vi phạm hành chính 2014.Nội dung cuốn sách bình luận luật xử lý vi phạm hành chính bao gồm các phần chính sau:

Phần 1. Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính

Phần 2. Xử phạt vi phạm hành chính

Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưởng chế thi hành quyết định xử phạt

Các biện pháp khắc phục hậu quả

Phần 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Phần 4. Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưởng chế thi hành quyết định xử phạt

Phần 5. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính


binh luat luat su ly vi pham hanh chinh


Giá bìa : 350,000đ


Phần 6. Thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Phần 7. Các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Phần 8. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Phần 10. Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

Khái niệm ý nghĩa nội dung áp dụng pháp luật

Một số nguyên tắc khi áp dụng văn bản quy định pháp luật trong xử lý VPHC

Một số nguyên tắc trong ban hành quyết định hành chính

Những quy định chung

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Phần 11. Các văn bản hướng dẫn áp dụng phần quy định chung của luật xử lý vi phạm hành chính

Phần 12. Các văn bản áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chủ yếu

Phần 13. Trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân

Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 VỀ trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân.

Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới nhất năm 2013-2014 trong một số lĩnh vực chủ yếu đang có hiệu lực thi hành, giúp bạn đọc có thể dể dàng tra cứu khi cần thiết.


Sách dày 443 trang, khổ 20×28, giá phát hành toàn quốc 350.000đnguồn: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Vừa qua, để đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư vào các chương trình, dự án quốc gia bằng nguồn vốn ngân sách; ngày 05/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020). Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho việc cân đối, quản lý và sử...
-->Xem thêm...

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Chuyên cung cấp viên rửa bát somat multi 5 Somat, giá rẻ áp dụng năm 2014

viên rửa bát somat multi 5 không chỉ cung cấp một sự kết hợp hiệu quả của chất tẩy rửa, rửa viện trợ và

các chức năng muối, nhưng ngoài: một kính bảo vệ lâu dài để bảo vệ ống kính của bạn chống lại sự ăn

mòn thủy tinh, cũng như nhiệt độ thấp được kích hoạt, vì vậy bạn có thể dựa vào mức độ làm sạch hiệu

suất ở chỉ 40 ° C có thể.

vien-rua-bat-somat-multi (1)-220x300 (1)

Giá bán : 730,000đ

 

viên rửa bát somat multi 5 Somat loại 84 tabs là loại Viên rửa bát cao cấp của hãng Somat, sản phẩm chuyên dụng phù

hợp với các loại máy rửa bát nhập khẩu từ châu âu và nhật bản: Malloca, Fagor, Elextrolux, Ariston… tóm

lại somat multi Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát

viên rửa bát somat multi 84 viên cao cấp chuyên dụng dành cho máy rửa bát

viên rửa bát somat multi 5 Somat

Công dụng:

viên rửa bát somat multi chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy

rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.

Viên rửa bát SOMAT chuyên dụng dành cho Máy rửa bát sử dụng công nghệ NANO giúp bát đĩa sạch

bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn,bảo vệ máy trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả cao tiết kiệm

.Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Viên rửa bát SOMAT với các tính năng sau:

1. Làm tẩy chất nhờn

2. Làm bóng đồ inox

3. Làm bóng đồ thủy tinh

4. Muối bổ sung

5. Tẩy cặn cho đồ sứ

6. Xử lý nước cứng

7. Diệt khuẩn trong quá trinh tương tác

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng chất lượng, đúng hãng nhập khẩu.

 

BỘT RỬA BÁT SUN CITRUS SCENT

Trọng lượng: 3.6 kg/ hộp

Xuất xứ: Mỹ

Giới thiệu công dụng và thành phần:

- Bột rửa bát chuyên dụng dành cho máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy rửa siêu mạnh giúp đánh bật các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.

- Bột rửa bát Sun mang lại cảm giác trong lành của mặt trời sáng sớm hòa cùng hương cam, quýt tự nhiên. Không có phốt phát trong thành phần bột rửa bát, an toàn cho hệ thống tự hoại, chất tạo hương và các chất phụ gia khác…

 

bot rua bat sun

 

Giá bán : 650,000đ

 

Hướng dẫn sử dụng:

Bột Rửa bát chuyên dụng Sun chỉ được dùng cho máy rửa bát. Khi sử dụng bật nắp khay đựng bột rửa của máy rửa bát, dùng thìa đổ khoảng 10 gam tới 20 gam bột rửa chuyên dụng tùy theo lượng bát đĩa cần rửa rồi đóng nắp khay đựng bột rửa lại trước khi vận hành máy. Đối với những loại máy không có khay đựng bột rửa có thể đổ hỗn hợp bột rửa bát chuyên dụng vào đáy máy.

- Bột rửa bát Sun chuyên dụng cho máy rửa bát

- Trọng lượng: 3.6 kg

- Tác dụng: Bột xà phòng rửa bát

Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát
Chuyên cung cấp viên rửa bát somat multi 5 Somat, giá rẻchi tiết

viên rửa bát somat multi 5 không chỉ cung cấp một sự kết hợp hiệu quả của chất tẩy rửa, rửa viện trợ và


các chức năng muối, nhưng ngoài: một kính bảo vệ lâu dài để bảo vệ ống kính của bạn chống lại sự ăn


mòn thủy tinh, cũng như nhiệt độ thấp được kích hoạt, vì vậy bạn có thể dựa vào mức độ làm sạch hiệu


suất ở chỉ 40 ° C có thể.


vien-rua-bat-somat-multi (1)-220x300 (1)


Giá bán : 730,000đ


 


viên rửa bát somat multi 5 Somat loại 84 tabs là loại Viên rửa bát cao cấp của hãng Somat, sản phẩm chuyên dụng phù


hợp với các loại máy rửa bát nhập khẩu từ châu âu và nhật bản: Malloca, Fagor, Elextrolux, Ariston… tóm


lại somat multi Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát


viên rửa bát somat multi 84 viên cao cấp chuyên dụng dành cho máy rửa bát


viên rửa bát somat multi 5 Somat


Công dụng:


viên rửa bát somat multi chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy


rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.


Viên rửa bát SOMAT chuyên dụng dành cho Máy rửa bát sử dụng công nghệ NANO giúp bát đĩa sạch


bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn,bảo vệ máy trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả cao tiết kiệm


.Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu.


Viên rửa bát SOMAT với các tính năng sau:


1. Làm tẩy chất nhờn


2. Làm bóng đồ inox


3. Làm bóng đồ thủy tinh


4. Muối bổ sung


5. Tẩy cặn cho đồ sứ


6. Xử lý nước cứng


7. Diệt khuẩn trong quá trinh tương tác


Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng chất lượng, đúng hãng nhập khẩu.


 


BỘT RỬA BÁT SUN CITRUS SCENT


Trọng lượng: 3.6 kg/ hộp


Xuất xứ: Mỹ


Giới thiệu công dụng và thành phần:


- Bột rửa bát chuyên dụng dành cho máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy rửa siêu mạnh giúp đánh bật các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.


- Bột rửa bát Sun mang lại cảm giác trong lành của mặt trời sáng sớm hòa cùng hương cam, quýt tự nhiên. Không có phốt phát trong thành phần bột rửa bát, an toàn cho hệ thống tự hoại, chất tạo hương và các chất phụ gia khác…


 


bot rua bat sun


 


Giá bán : 650,000đ


 


Hướng dẫn sử dụng:


Bột Rửa bát chuyên dụng Sun chỉ được dùng cho máy rửa bát. Khi sử dụng bật nắp khay đựng bột rửa của máy rửa bát, dùng thìa đổ khoảng 10 gam tới 20 gam bột rửa chuyên dụng tùy theo lượng bát đĩa cần rửa rồi đóng nắp khay đựng bột rửa lại trước khi vận hành máy. Đối với những loại máy không có khay đựng bột rửa có thể đổ hỗn hợp bột rửa bát chuyên dụng vào đáy máy.


- Bột rửa bát Sun chuyên dụng cho máy rửa bát


- Trọng lượng: 3.6 kg


- Tác dụng: Bột xà phòng rửa bát


Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát

-->Xem thêm...

sách BÁN SÁCH NIÊN GIÁM THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC 2014 MỚI NHẤT miễn phí vận chuyển

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm ra thị trường, và các doanh nghiệp giao thương tìm đối tác, cơ hội kinh doanh. Bộ Công thương v Ban biên tập sẽ cho phát hành cuốn tư liệu:

NIÊN GIÁM THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2014
Song ngữ Việt – Anh

Lần lượt giới thiệu đầy đủ tên, địa chỉ, email, sản phẩm, dịch vụ của các công ty, đơn vị doanh nghiệp trên toàn quốc theo các ngành nghề:
AN NINH – AN TOÀN -BẢO VỆ -BAO BÌ.,

BẤT ĐỘNG SẢN, CAO SU – NHỰA

Giá bìa: 350,000đ

CÔNG NGHIỆP – CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

-DU LỊCH-KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG
ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – ĐIỆN LẠNH-ĐỒ UỐNG ,

GIẤY- GỖ, GỐM-THỦY TINH
HÀNG GIA DỤNG-TIÊU DÙNG-HOÁ CHẤT-

SƠN- CHẤT KHỬ, KIM LOẠI – SẢN XUẤT

LUẬT SƯ- TƯ VẤN-GIÁM ĐỊNH – KIỂM ĐỊNH-LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM

MAY MẶC- DỆT-THÊU- GIÀY DA -MÔI TRƯỜNG, KHKT-MỸ PHẨM – LÀM ĐẸP- SPA-NÔNG-THỦY SẢN, SINH VẬT CẢNH-Ô TÔ – XE MÁY- XE ĐẠP-TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG-BẢO HIỂM

QUẢNG CÁO- IN ẤN – TRUYỀN THÔNG-THỦ CÔNG MỸ NGHỆ , TRÀ – CÀ PHÊ – KEM

THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU-TIN HỌC-VIỄN THÔNG

VĂN HÓA- GIÁO DỤC – XÃ HỘI, THỂ THAO-VĂN PHÒNG PHẨM- THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

VẬN TẢI –GIAO NHẬN HÀNG HÓA-XÂY DỰNG- VẬT LIỆU XÂY DỰNG- TRANG TRÍ NỘI THẤT

Y TẾ- DƯỢC PHẨM…

Sách dày 500 trang, in đẹp, giá phát hành toàn quốc 375,000đ/ 1c, GIÁ BÁN: 350.000 – BBT kính mời quý công ty đăng ký mua cuốn Nin Gim Thương mại VN 2014 để làm tư liệu trong kinh doanh

Doanh nghiệp, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Mặc dù đã phát triển về nhiều mặt, nhưng hiện có nhiều vấn đề cần phải hỗ trợ để doanh nghiệp giữ vững vai trò của mình, trong đó có vấn đề tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp. Nếu việc tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước.

Tuy vậy, để có thể thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp thì việc nắm vững các nội dung pháp lý là một yêu cầu cần thiết.

Nhằm giúp những người đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý nắm vững những qua định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, quan lý doanh nghiệp. Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn Sách:

GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN

Nội dung cuốn Sách các nội dung chính sau chính sau:

Phần thứ nhất: Chỉ dẫn về các mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán, thuế, lao động.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội & đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Phần thứ hai: Chỉ đạo mới nhất về kế toán, tài chính doanh nghiệp.

Giá bìa : 325,000đ

Chỉ dẫn về chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng. Chỉ dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Chỉ dẫn về việc sử dụng vốn, đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Phần thứ ba: Chỉ dân việc tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Chỉ dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp. Chỉ dẫn về việc hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chỉ dẫn về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Phần thứ tư: Chỉ dẫn mới nhất về quản lý, sử dụng lao động.

Chỉ dẫn về việc nâng bậc lương. Chỉ dẫn về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chỉ dẫn về thực hiện mức lương tối thiểu vùng. Chỉ dẫn về việc quản lý, sử dụng lao động. Chỉ dẫn về tranh chấp lao động, đình công. Chỉ dẫn về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Chỉ dẫn về xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp


BÁN SÁCH NIÊN GIÁM THƯƠNG MẠI TOÀN QUỐC 2014 MỚI NHẤTNhằm hỗ trợ Doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm ra thị trường, và các doanh nghiệp giao thương tìm đối tác, cơ hội kinh doanh. Bộ Công thương v Ban biên tập sẽ cho phát hành cuốn tư liệu:

NIÊN GIÁM THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2014
Song ngữ Việt – Anh

Lần lượt giới thiệu đầy đủ tên, địa chỉ, email, sản phẩm, dịch vụ của các công ty, đơn vị doanh nghiệp trên toàn quốc theo các ngành nghề:
AN NINH – AN TOÀN -BẢO VỆ -BAO BÌ.,

BẤT ĐỘNG SẢN, CAO SU – NHỰA

Giá bìa: 350,000đ


CÔNG NGHIỆP - CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

-DU LỊCH-KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH-ĐỒ UỐNG ,

GIẤY- GỖ, GỐM-THỦY TINH
HÀNG GIA DỤNG-TIÊU DÙNG-HOÁ CHẤT-

SƠN- CHẤT KHỬ, KIM LOẠI - SẢN XUẤT

LUẬT SƯ- TƯ VẤN-GIÁM ĐỊNH - KIỂM ĐỊNH-LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM

MAY MẶC- DỆT-THÊU- GIÀY DA -MÔI TRƯỜNG, KHKT-MỸ PHẨM – LÀM ĐẸP- SPA-NÔNG-THỦY SẢN, SINH VẬT CẢNH-Ô TÔ – XE MÁY- XE ĐẠP-TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG-BẢO HIỂM

QUẢNG CÁO- IN ẤN - TRUYỀN THÔNG-THỦ CÔNG MỸ NGHỆ , TRÀ - CÀ PHÊ - KEM

THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU-TIN HỌC-VIỄN THÔNG

VĂN HÓA- GIÁO DỤC - XÃ HỘI, THỂ THAO-VĂN PHÒNG PHẨM- THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

VẬN TẢI –GIAO NHẬN HÀNG HÓA-XÂY DỰNG- VẬT LIỆU XÂY DỰNG- TRANG TRÍ NỘI THẤT

Y TẾ- DƯỢC PHẨM…

Sách dày 500 trang, in đẹp, giá phát hành toàn quốc 375,000đ/ 1c, GIÁ BÁN: 350.000 - BBT kính mời quý công ty đăng ký mua cuốn Nin Gim Thương mại VN 2014 để làm tư liệu trong kinh doanhDoanh nghiệp, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Mặc dù đã phát triển về nhiều mặt, nhưng hiện có nhiều vấn đề cần phải hỗ trợ để doanh nghiệp giữ vững vai trò của mình, trong đó có vấn đề tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp. Nếu việc tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước.

Tuy vậy, để có thể thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp thì việc nắm vững các nội dung pháp lý là một yêu cầu cần thiết.

Nhằm giúp những người đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý nắm vững những qua định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, quan lý doanh nghiệp. Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn Sách:

GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN

Nội dung cuốn Sách các nội dung chính sau chính sau:

Phần thứ nhất: Chỉ dẫn về các mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán, thuế, lao động.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội & đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Phần thứ hai: Chỉ đạo mới nhất về kế toán, tài chính doanh nghiệp.


Giá bìa : 325,000đ


Chỉ dẫn về chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng. Chỉ dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Chỉ dẫn về việc sử dụng vốn, đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Phần thứ ba: Chỉ dân việc tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Chỉ dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp. Chỉ dẫn về việc hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chỉ dẫn về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Phần thứ tư: Chỉ dẫn mới nhất về quản lý, sử dụng lao động.

Chỉ dẫn về việc nâng bậc lương. Chỉ dẫn về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chỉ dẫn về thực hiện mức lương tối thiểu vùng. Chỉ dẫn về việc quản lý, sử dụng lao động. Chỉ dẫn về tranh chấp lao động, đình công. Chỉ dẫn về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Chỉ dẫn về xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
-->Xem thêm...

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

VIÊN RỬA BÁT SIÊU CAO CẤP FINISH ALL IN ONE CHUYÊN DỤNG DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI MÁY RỬA BÁT áp dụng năm 2014

Viên rửa bát finish All in one (Hộp 100 viên) sản phẩm cao cấp (Hàng nhập khẩu chính hãng)

Khuyến mại mua 2 hộp tặng 01 hộp muối chuyên dùng cho máy rửa bát (NK Đức)

Công dụng:

Viên rửa bát Finish all in one là viên rửa bát cực kỳ hiệu quả với các công dụng như:

 

vien rua bat finish

Giá bán : 980,000đ

1. Làm sạch: Viên rửa bát Finish chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để - cho một kết quả làm sạch tuyệt vời.

2. Bạn không cần phải rửa những cặn bột còn sót lại trên bát đĩa sau chu trình rửa.

3. Bạn không cần mua 4,5 sản phẩm một lúc chỉ để cho việc máy rửa bát mà muối, nước làm bóng, chất tẩy cặn và làm mềm nước đã có sẵn trongFinish

4. Viên rửa bát Finish không hề có mùi hóa chất quá nồng mà chỉ có mùi hương dễ chịu và cho bát đĩa sáng lấp lánh.

5. Nó sẽ làm việc tốt như nhau ở nhiệt độ phù hợp với môi trường như: 35-40 độ hoặc thậm chí 70 độ.

6. Rửa, tẩy sạch: Viên nén hoạt động tự động trợ giúp quá trình rửa tổng hợp, đảm bảo độ sáng bóng nguyên bản trên thủy tinh, tách bộ đồ ăn khỏi vết bẩn.

7. Chế độ bảo quản viên rửa tốt do mỗi viên rửa được gói riêng biệt trong một túi nilon chứ ko phải tất cả các viên rửa được để chung trong một hộp bảo quản. Vì vậy, chất lượng viên rửa không thay đổi từ viên đầu tiên cho đến viên cuối cùng.

viên rửa bát somat multi 5 không chỉ cung cấp một sự kết hợp hiệu quả của chất tẩy rửa, rửa viện trợ và

các chức năng muối, nhưng ngoài: một kính bảo vệ lâu dài để bảo vệ ống kính của bạn chống lại sự ăn

mòn thủy tinh, cũng như nhiệt độ thấp được kích hoạt, vì vậy bạn có thể dựa vào mức độ làm sạch hiệu

suất ở chỉ 40 ° C có thể.

viên rửa bát somat multi 5 Somat loại 84 tabs là loại Viên rửa bát cao cấp của hãng Somat, sản phẩm chuyên dụng phù

hợp với các loại máy rửa bát nhập khẩu từ châu âu và nhật bản: Malloca, Fagor, Elextrolux, Ariston… tóm

lại somat multi Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát

viên rửa bát somat multi 84 viên cao cấp chuyên dụng dành cho máy rửa bát

 

vien-rua-bat-somat-multi (1)-220x300 (1)

 

Giá bán : 730,000đ

 

Công dụng:

viên rửa bát somat multi chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy

rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.

Viên rửa bát SOMAT chuyên dụng dành cho Máy rửa bát sử dụng công nghệ NANO giúp bát đĩa sạch

bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn,bảo vệ máy trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả cao tiết kiệm

.Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Viên rửa bát SOMAT với các tính năng sau:

1. Làm tẩy chất nhờn

2. Làm bóng đồ inox

3. Làm bóng đồ thủy tinh

4. Muối bổ sung

5. Tẩy cặn cho đồ sứ

6. Xử lý nước cứng

7. Diệt khuẩn trong quá trinh tương tác

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng chất lượng, đúng hãng nhập khẩu.
VIÊN RỬA BÁT SIÊU CAO CẤP FINISH ALL IN ONE CHUYÊN DỤNG DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI MÁY RỬA BÁTchi tiết

Viên rửa bát finish All in one (Hộp 100 viên) sản phẩm cao cấp (Hàng nhập khẩu chính hãng)


Khuyến mại mua 2 hộp tặng 01 hộp muối chuyên dùng cho máy rửa bát (NK Đức)


Công dụng:


Viên rửa bát Finish all in one là viên rửa bát cực kỳ hiệu quả với các công dụng như:


 


vien rua bat finish


Giá bán : 980,000đ


1. Làm sạch: Viên rửa bát Finish chứa các thành phần hoạt tính cao giúp loại bỏ ngay cả các vết bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và triệt để – cho một kết quả làm sạch tuyệt vời.


2. Bạn không cần phải rửa những cặn bột còn sót lại trên bát đĩa sau chu trình rửa.


3. Bạn không cần mua 4,5 sản phẩm một lúc chỉ để cho việc máy rửa bát mà muối, nước làm bóng, chất tẩy cặn và làm mềm nước đã có sẵn trongFinish


4. Viên rửa bát Finish không hề có mùi hóa chất quá nồng mà chỉ có mùi hương dễ chịu và cho bát đĩa sáng lấp lánh.


5. Nó sẽ làm việc tốt như nhau ở nhiệt độ phù hợp với môi trường như: 35-40 độ hoặc thậm chí 70 độ.


6. Rửa, tẩy sạch: Viên nén hoạt động tự động trợ giúp quá trình rửa tổng hợp, đảm bảo độ sáng bóng nguyên bản trên thủy tinh, tách bộ đồ ăn khỏi vết bẩn.


7. Chế độ bảo quản viên rửa tốt do mỗi viên rửa được gói riêng biệt trong một túi nilon chứ ko phải tất cả các viên rửa được để chung trong một hộp bảo quản. Vì vậy, chất lượng viên rửa không thay đổi từ viên đầu tiên cho đến viên cuối cùng.


viên rửa bát somat multi 5 không chỉ cung cấp một sự kết hợp hiệu quả của chất tẩy rửa, rửa viện trợ và


các chức năng muối, nhưng ngoài: một kính bảo vệ lâu dài để bảo vệ ống kính của bạn chống lại sự ăn


mòn thủy tinh, cũng như nhiệt độ thấp được kích hoạt, vì vậy bạn có thể dựa vào mức độ làm sạch hiệu


suất ở chỉ 40 ° C có thể.


viên rửa bát somat multi 5 Somat loại 84 tabs là loại Viên rửa bát cao cấp của hãng Somat, sản phẩm chuyên dụng phù


hợp với các loại máy rửa bát nhập khẩu từ châu âu và nhật bản: Malloca, Fagor, Elextrolux, Ariston… tóm


lại somat multi Thích hợp cho mọi loại máy rửa bát


viên rửa bát somat multi 84 viên cao cấp chuyên dụng dành cho máy rửa bát


 


vien-rua-bat-somat-multi (1)-220x300 (1)


 


Giá bán : 730,000đ


 


Công dụng:


viên rửa bát somat multi chuyên dụng dành cho Máy rửa bát với công thức đặc biệt gồm các chất tẩy


rửa siêu mạnh giúp tẩy sạch các chất dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa.


Viên rửa bát SOMAT chuyên dụng dành cho Máy rửa bát sử dụng công nghệ NANO giúp bát đĩa sạch


bóng mà lại có tác dụng diệt khuẩn,bảo vệ máy trong quá trình hoạt động, sử dụng hiệu quả cao tiết kiệm


.Sản phẩm được sản xuất tại CHLB Đức đạt tiêu chuẩn Châu Âu.


Viên rửa bát SOMAT với các tính năng sau:


1. Làm tẩy chất nhờn


2. Làm bóng đồ inox


3. Làm bóng đồ thủy tinh


4. Muối bổ sung


5. Tẩy cặn cho đồ sứ


6. Xử lý nước cứng


7. Diệt khuẩn trong quá trinh tương tác


Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng chất lượng, đúng hãng nhập khẩu.

-->Xem thêm...

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG HỌC tại sài gòn

Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo. Một phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện để giảng viên, và người học phát huy hết khả năng của mình trong việc truyền đạt, lĩnh hội kiếnthức và phát triển tư duy. Một phương pháp giảng dạy khoa học sẽ làm thay đổi vai trò của người thầy đồng thời tạo nên sự hứng thú, say mê và sáng tạo của người học.


Với yêu cầu mới trong giai đoạn hiện nay yêu cầu người giáo viên phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ giảng dạy theo chuẩn mới nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm để thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy học với chất lượng cao.


Nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điều kiện để các nhà giáo yên tâm và dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, thu hút người giỏi vào làm việc trong ngành, đồng thời cũng giữ nhà giáo ở lại trong ngành để phụng sự sự nghiệp trồng người. Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới để thực hiện chủ trương của Đảng xem giáo dục là quốc sách hàng đầu được hiện thực hoá, cụ thể như sau: VBHN số 02/VBHN-BGDĐT ngày 24-12-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư về Quy định chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục; TTLT số 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC ngày 19-9-2013 hướng dẫn về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục…


giai phap nang cao hieu qua cong tac giang day


Giá bìa : 335,000đ


Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các trường học và đặc biệt là đội ngũ nhà giáo kịp thời nắm bắt được các chính sách mới nhất của nhà nước về chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên; quy chế làm việc và đặc biệt là chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên và các chế độ đặc thù khác… Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách


“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG HỌC”.


Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:


Phần I. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy;


Phần II. Tìm hiểu tâm lý tuổi học sinh và tâm lý sư phạm;


Phần III. Chuẩn nghiệp vụ sư phạm và đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên;


Phần IV. Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và phương pháp đánh giá, xếp loại;


Phần V. Quy chế đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên;


Phần VI. Chế độ thỉnh giảng và các chính sách phụ cấp thâm niên, đãi ngộ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục;


Phần VII. Quy chế xét tặng danh hiệu nhà giáo và công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ ngành giáo dục;


Phần VIII. Luật Công chức, Viên chức và công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục


BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP,

CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ NĂM HỌC 2013 – 2014

Thời gian vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp quy quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kinh phí, sử dụng tài sản Nhà nước trong trường học, các quy định về chế độ tiển lương, chế độ hỗ trợ cho giáo viên, học sinh, sinh viên cũng được cập nhật như: Quyết định 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ Về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định9/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn. Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên……

Nhằm giúp cho Lãnh đạo trường học, những người làm công tác kế toán trong trường học nắm bắt được các nội dung mới trên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:


boi-duong-nghiep-vu-kt-truong-hoc


Giá bìa : 335,000đ


BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP,

CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ NĂM HỌC 2013 – 2014

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:


Phần 1: KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC.


Phần 2: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KINH PHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC.


Phần 3: SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỌC


Phần 4: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC.


Phần 5: CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN.


Phần 6: MINH BẠCH TÀI SẢN THU NHẬP.nguồn: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo. Một phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện để giảng viên, và người học phát huy hết khả năng của mình trong việc truyền đạt, lĩnh hội kiếnthức và phát triển tư duy. Một phương...
-->Xem thêm...

sách LUẬT DOANH NGHIỆP - LUẬT PHÁ SẢN tại hà nội sài gòn

Luật doanh nghiệp 2014, sách luật doanh nghiệp mới nhất năm 2014, luật phá sản 2014 hiệu lực 1/1/2015, Ngày 19-06-2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phá sản số 51/2014/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2015).
Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Việc ban hành Luật phá sản nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và việc sửa đổi Luật Phá sản; góp phần quan trọng trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho quá trình thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã…
Nhằm kịp thời cung cấp đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách : LUẬT PHÁ SẢN –
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014.
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 – LUẬT PHÁ SẢN 2014 HIỆU LỰC 1/1/2015

Giá bìa : 350,000đ

Cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật Phá sản 2014
Phần thứ hai. Luật Doanh nghiệp
Phần thứ ba. Luật Hợp tác xã & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần thứ năm. Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp và điều kiện vay vốn tại các ngân hàng thương mại
Phần thứ sáu. Quy định mới về quản lý giá, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ
Phần thứ bảy. Xử lý nợ khi phá sản doanh nghiệp.
Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Văn hóa cổ truyền Việt Nam nói riêng và văn hóa phương Đông nói chung chứa đựng vô vàn những điều bí ẩn thú vị được tích lũy từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ trong hàng ngàn năm. Một trong những điều kì thú ấy là người xưa, từ sự nghiền ngẫm, đúc rút của mình đã đưa ra những cách thức xác định tính cách con người và vận mệnh con người trong cuộc sống – xã hội qua việc xem xét tướng mạo, năm sinh…, để đưa ra những giải pháp và cách hóa giải và kết hợp tạo dựng các mối quan hệ khiến cho con người trở nên thành công, may mắn hơn trong cuộc sống, đồng thời những điều không may ngày càng giảm bớt đi.

Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu tướng mạo và các mối tương quan các quy luật âm dương ngũ hành; những ràng buộc chặt, phụ thuộc vào năm sinh. Khoa học hiện đại chuyên biệt về kinh doanh và tâm lý kinh doanh cũng góp phần đưa ra những cách thức nhận diện riêng của mình trong quá trình tìm hiểu và khám phá con người.

Ứng dụng những cách nhận diện truyền thống kết hợp với khoa học hiện đại về con người trong quan hệ cuộc sống và kinh doanh là một điều quan trọng, không nên xem nhẹ đối với mỗi người trong cuộc sống chính bởi mối quan hệ vô cùng phong phú và đa dạng của mình.

Với suy nghĩ như thế, Nhà xuất bản Đồng Nai phối hợp Trung tâm Giới thiệu Sách Tp HCM xuất bản cuốn sách

“XEM NGƯỜI, GIAO VIỆC – NGHỆ THUẬT LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG NHÂN VIÊN”.

Giá bìa : 325,000đ

Nội dung của cuốn sách bao gồm hai phần chính sau:
Phần thứ nhất. Diện mạo, tính cách con người theo quan niệm cổ truyền phương Đông ( Trình bày các phương pháp quan sát tướng mạo theo âm dương, ngũ hành; đồng thời liệt kê các kiểu tướng mạo của con người từ đó suy đoán tính cách và vận mệnh của từng người. Bên cạnh đó, giới thiệu những bài nghiên cứu về tướng mạo và ứng dụng âm dương ngũ hành trong tướng học theo quan niệm dân gian. Mặt khác, để nhận diện rõ tính cách và số phận của từng người không thể không kết hợp việc dựa vào tướng mạo với sự chi phối của năm sinh, của từng con giáp. Sự kết hợp này sẽ khiến cho những giải đoán và của chúng ta càng rõ ràng hơn và lý thú hơn và khiến ta càng kinh ngạc hơn sau khi nghiên cứu);

Phần thứ hai. Ứng dụng quan niệm cổ phương Đông và khoa học hiện đại trong việc lựa chọn và sử dụng nhân viên ( Trình bày những bí quyết vàng để lựa chọn, thu hút nhân tài, lựa chọn những người có đồng quan niệm sở thích hoặc trung thành, bí quyết để quản lý nhân tài khó tính; những tuyệt chiêu khiến cấp dưới phục sát đất, những cách khiến cho người khác làm việc hăng say… để tạo dựng mối quan hệ bền vững trong tương lai trong nhiều trường hợp khác nhau vô cùng phong phú của cuộc sống và công việc; trình bày những bí quyết thành công đặc sắc của các nhà kinh doanh hàng đầu thế giới qua những câu chuyện của cuộc đời họ).

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi người mọi nhà, khi tiếp cận cuốn sách này, chúng ta không chỉ hiểu thêm về nhiều khía cạnh đầy bí ẩn trong văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn rút tỉa ra nhiều điều từ những kinh nghiệm vô cùng quý báu của tiền nhân, để từ đó vận dụng một cách hài hòa giúp cho bản thân, gia đình và bạn bè của mình ngày càng gặt hái được những thành tựu trong cuộc sống nói chung và công việc nói riêng đồng thời tránh những rủi ro, phiền muộn


LUẬT DOANH NGHIỆP - LUẬT PHÁ SẢNLuật doanh nghiệp 2014, sách luật doanh nghiệp mới nhất năm 2014, luật phá sản 2014 hiệu lực 1/1/2015, Ngày 19-06-2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phá sản số 51/2014/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2015).
Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Việc ban hành Luật phá sản nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và việc sửa đổi Luật Phá sản; góp phần quan trọng trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho quá trình thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã…
Nhằm kịp thời cung cấp đến quý độc giả những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách : LUẬT PHÁ SẢN –
LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014.
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 - LUẬT PHÁ SẢN 2014 HIỆU LỰC 1/1/2015
Giá bìa : 350,000đ

Cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật Phá sản 2014
Phần thứ hai. Luật Doanh nghiệp
Phần thứ ba. Luật Hợp tác xã & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần thứ năm. Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp và điều kiện vay vốn tại các ngân hàng thương mại
Phần thứ sáu. Quy định mới về quản lý giá, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ
Phần thứ bảy. Xử lý nợ khi phá sản doanh nghiệp.
Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn


Văn hóa cổ truyền Việt Nam nói riêng và văn hóa phương Đông nói chung chứa đựng vô vàn những điều bí ẩn thú vị được tích lũy từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ trong hàng ngàn năm. Một trong những điều kì thú ấy là người xưa, từ sự nghiền ngẫm, đúc rút của mình đã đưa ra những cách thức xác định tính cách con người và vận mệnh con người trong cuộc sống – xã hội qua việc xem xét tướng mạo, năm sinh…, để đưa ra những giải pháp và cách hóa giải và kết hợp tạo dựng các mối quan hệ khiến cho con người trở nên thành công, may mắn hơn trong cuộc sống, đồng thời những điều không may ngày càng giảm bớt đi.

Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu tướng mạo và các mối tương quan các quy luật âm dương ngũ hành; những ràng buộc chặt, phụ thuộc vào năm sinh. Khoa học hiện đại chuyên biệt về kinh doanh và tâm lý kinh doanh cũng góp phần đưa ra những cách thức nhận diện riêng của mình trong quá trình tìm hiểu và khám phá con người.

Ứng dụng những cách nhận diện truyền thống kết hợp với khoa học hiện đại về con người trong quan hệ cuộc sống và kinh doanh là một điều quan trọng, không nên xem nhẹ đối với mỗi người trong cuộc sống chính bởi mối quan hệ vô cùng phong phú và đa dạng của mình.

Với suy nghĩ như thế, Nhà xuất bản Đồng Nai phối hợp Trung tâm Giới thiệu Sách Tp HCM xuất bản cuốn sách

“XEM NGƯỜI, GIAO VIỆC – NGHỆ THUẬT LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG NHÂN VIÊN”.

Giá bìa : 325,000đ


Nội dung của cuốn sách bao gồm hai phần chính sau:
Phần thứ nhất. Diện mạo, tính cách con người theo quan niệm cổ truyền phương Đông ( Trình bày các phương pháp quan sát tướng mạo theo âm dương, ngũ hành; đồng thời liệt kê các kiểu tướng mạo của con người từ đó suy đoán tính cách và vận mệnh của từng người. Bên cạnh đó, giới thiệu những bài nghiên cứu về tướng mạo và ứng dụng âm dương ngũ hành trong tướng học theo quan niệm dân gian. Mặt khác, để nhận diện rõ tính cách và số phận của từng người không thể không kết hợp việc dựa vào tướng mạo với sự chi phối của năm sinh, của từng con giáp. Sự kết hợp này sẽ khiến cho những giải đoán và của chúng ta càng rõ ràng hơn và lý thú hơn và khiến ta càng kinh ngạc hơn sau khi nghiên cứu);

Phần thứ hai. Ứng dụng quan niệm cổ phương Đông và khoa học hiện đại trong việc lựa chọn và sử dụng nhân viên ( Trình bày những bí quyết vàng để lựa chọn, thu hút nhân tài, lựa chọn những người có đồng quan niệm sở thích hoặc trung thành, bí quyết để quản lý nhân tài khó tính; những tuyệt chiêu khiến cấp dưới phục sát đất, những cách khiến cho người khác làm việc hăng say… để tạo dựng mối quan hệ bền vững trong tương lai trong nhiều trường hợp khác nhau vô cùng phong phú của cuộc sống và công việc; trình bày những bí quyết thành công đặc sắc của các nhà kinh doanh hàng đầu thế giới qua những câu chuyện của cuộc đời họ).

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi người mọi nhà, khi tiếp cận cuốn sách này, chúng ta không chỉ hiểu thêm về nhiều khía cạnh đầy bí ẩn trong văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn rút tỉa ra nhiều điều từ những kinh nghiệm vô cùng quý báu của tiền nhân, để từ đó vận dụng một cách hài hòa giúp cho bản thân, gia đình và bạn bè của mình ngày càng gặt hái được những thành tựu trong cuộc sống nói chung và công việc nói riêng đồng thời tránh những rủi ro, phiền muộn
-->Xem thêm...

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

sách QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG 2014 miễn phí vận chuyển

MBA Trong Tầm Tay – Chủ Đề Quản Lý Chiến Lược

“MBA trong tầm tay – Quản lý chiến lược” cung cấp cho bạn cách tư duy, phân tích và thực thi mới mẻ nhất từ kinh nghiệm của các chuyên gia, giáo sư tên tuổi thuộc các trường đại học hàng đầu thế giới. Machael E.Porter của Trường Kinh doanh Harvard sẽ chỉ cho bạn cách thừc đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh thông qua một chiến lược tòan cầu. C.K.Prahalad giải thích về giải pháp tạo dựng và thúc đẩy những năng lực cốt lõi – một chiến lược đã dẫn các tổ chức đến với thành công vượt trội. Jeffrey Sample của trường Kinh doanh London trình bày về sự thách thức của Internet và lĩnh vực kinh doanh điện tử với nhiều ý tưởng nền tảng của chúng tôi về chiến lược.

Bạn cũng sẽ nắm bắt được những giải pháp chiến lược cần thiết cho một tổ chức và các đơn vị kinh doanh, kể cả các chiến lược liên quan đến chính trị – nhu cầu quản lý các mối quan hệ với những bộ phận liên quan của những hiệp hội quần chúng, thương mại, các tổ chức chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có lợi ích liên quan khác.
Để tận dụng lợi thế từ những ý tưởng hiệu quả nhất, cách tân nhất và mới mẻ nhất trong chiến lược kinh doanh từ những khả năng nhận thức vượt trội, hãy đọc cuốn sách này!.

Giá bìa : 335,000đ

PHẦN 1. CHIẾN LƯỢC : CHIẾN THẮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
Quản trị chiến lược thị trường
Chiến lược tập đoàn quản trị nhóm doanh nghiệp
Chiến lược đơn vị kinh doanh: tìm kiếm lợi thế cạnh tranh
Tăng cường lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược toàn cầu
Chiến lược dành cho doanh nghiệp nhỏ
Chiến lược kỹ thuật số
Chiến lược chính trị: quản trị môi trường chính trị xã hội
PHẦN 2. CÁC NHÂN TỐ ĐẦU VÀO CHIẾN LƯỢC: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI TẠI VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI TẠI
Phác thảo môi trường kinh doanh
Phân tích môi trường vĩ mô
Đánh giá chiến lược về tài sản của doanh nghiệp
Sang tạo và tận dụng năng lực cốt lõi

PHẦN 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÙY CHỌN CHIẾN LƯỢC.
Hoạch định chiến lược: xác định và đánh giá tùy chọn chiến lược
Đánh giá lựa chọn chiến lược
PHẦN 4. QUẢN LÝ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG
Thay đổi chiến lược: Cách tổ chức lại công ty để thực hiện chiến lược
Thay đổi chiến lược: tái định dạng quy trình vận hành nhằm thực thi chiến lược.
Thay đổi chiến lược: quản trị chiến lược thong qua hệ thống hành chính và lập kế hoạch
Thay đổi chiến lược tạo ra phương pháp thực thi phù hợp với hoàn cảnh.
Không có công thức chiến lược

Để giúp quản lý doanh nghiệp – Kế toán doanh nghiệp cập nhập các tài liệu xuất sắc phục vụ tốt cho việc kinh doanh tại đơn vị, NXB Tổng hợp xuất bản cuốn sách:
KỸ THUẬT SALE VÀ MARKETING CHUYÊN SÂU
KỸ THUẬT TIẾP THỊ MỚI NHẤT 2014
Một bộ tài liệu hoàn chỉnh dành cho các trường giảng dạy kinh doanh hàng đầu về Marketing. Cuốn sách này giúp bạn hiểu làm thế nào mà các ý tưởng có thể được kích thích thông qua việc xem xét cả một doang nghiệp (chứ không phải chỉ một bộ phận marketing!) từ quan điểm của khách hàng. Schewe và Hiam sử dụng thuật ngữ “sức sáng tạo tiếp thị” (marketing imagination) để mô tả nguồn lực mạnh mẽ mà viễn cảnh này tạo nên cũng như những lợi ích bất ngờ mà nó tạo ra cho khách hàng. Sự quan tâm của bạn tới nhu cầu cũng như vấn đề của khách hàng sẽ tạo ra sự khác biệt. Điều này đơn giản nhưng cũng thật phức tạp là bởi các doanh nghiệp không quen tập trung vào việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Họ không có thói quen lắng nghe, không có thói quen tin tưởng vào nhân viên của mình, không muốn nổ lực hoàn thiện tổ chức – mà việc thực hiện những vấn đề này chính là chìa khoá tạo ra thành công của doanh nghiệp trên thương trường.Cung cấp kiến thức thiết yếu để cạnh tranh toàn cầu; Cải thiện lòng trung thành của khách hàng bằng cách sử dụng những kỹ thuật tiếp thị mới nhất.

Giá bìa : 335,000đ

Bạn sẽ nhận thấy được điều kỳ diệu này thông qua các ví dụ cụ thể về việc các chuyên gia tiếp thị có thể tạo ra sự thay đổi tích cực và đạt đựơc nhiều lợi ích bằng việc áp dụng các khái niệm marketing. Trong nỗ lực nhằm mang lại cho bạn đọc những điều mong đợi, các tác giả cuốn sách luôn cập nhật những kiến thức mới nhất cho cuốn sách. Đó không phải là một cuốn sách marketing ở cấp độ MBA, mà là marketing mới, bởi nó luôn được cập nhật và cuốn sách này sẽ được xem như là cẩm nang tiếp thị cho bạn đọc trong một cuộc chiến khốc liệt của thương trường.

Nhận xét/Đánh giá về cuốn sách của các chuyên gia hàng đầu

“Cuốn sách giúp bạn khám phá những bí mật dẫn đến thành công một cách phù hợp và hấp dẫn. Các tác giả chỉ tạo ra cách thức mà trên thực tế các hoạt động từ nghiên cứu thị trường đến quảng cáo, từ phát triển sản phẩm đến bán hàng được thực hiện như thế nào. Quyển sách là một tài liệu sống động và hữu ích trong việc đào tạo MBA về marketing”.
- Catherine McKinneyGiám đốc Bán lẻ và Nghiên cứu Người tiêu dùng Công ty Levi Strauss & Company
“Tôi thật sự “mê” quyển sách này. Nếu bạn làm theo lời khuyên trong quyển sách, khách hàng của bạn sẽ trở thành “những người hâm mộ bạn cuồng nhiệt”. Mọi người cần hiểu và áp dụng những nguyên tắc này để thu hút và giữ chân khách hàng.”– Ken BlanchardTác giả cuốn sách bán chạy nhất Vị Giám Đốc Một Phút.

Cuốn sách giải thích chương trình giảng dạy marketing MBA một cách tỉ mỉ và hấp dẫn, phù hợp để ứng dụng trong môi trường kinh doanh thực tiễn. Mang tính cập nhật cao, quyển sách chứa đầy những bài học tình huống để mang lại thành công… một quyển sách cần phải đọc.– Tiến sĩ Paul GreenGiáo sư môn Marketing Trường Wharton.

Phần I: Tìm hiểu khái niệm marketing-Bản chất của marketing: Khách hàng đầu tiên, cuối cùng và thỉnh thoảng.Marketing và chiến lược tiếp thị: Sử dụng các Khái niệm đã được thực nghiệm và những Ý tưởng mới cho Chiến lược marketing.Thách thức mang tầm quốc tế: Hãy cắm Quốc Kỳ của bạn ở nứơc ngoài – và Làm Cho Nó Đứng Vững.

Phần II: Thấu hiểu marketing-Nghiên cứu tiếp thị và thông tin: Tìm kiếm sự thật ngầm hiểu của khách hàng.-Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu: Nghệ thuật và khoa học đằng sau những con số.-Tìm hiểu hành vi ứng xử của khách hàng: Phân tích khách hàng.-Phân khúc, mục tiêu, định vị: Từ marketing Đại chúng đến Marketing Trực tiếp với khách hàng.-Phát triển sản phẩm: Công việc của sáng tạo-Quản trị sản phẩm: Ra đời, kết thúc và đôi khi hồi sinh-Bản chất của việc định giá: Kiếm tiền và hút khách hàng.-Chức năng phân phối: Cẩm nang mang lại lợi nhuận.-Khuyến thị: Nhiều mặt của marketing.-Chú thích


QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG 2014MBA Trong Tầm Tay - Chủ Đề Quản Lý Chiến Lược

“MBA trong tầm tay - Quản lý chiến lược” cung cấp cho bạn cách tư duy, phân tích và thực thi mới mẻ nhất từ kinh nghiệm của các chuyên gia, giáo sư tên tuổi thuộc các trường đại học hàng đầu thế giới. Machael E.Porter của Trường Kinh doanh Harvard sẽ chỉ cho bạn cách thừc đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh thông qua một chiến lược tòan cầu. C.K.Prahalad giải thích về giải pháp tạo dựng và thúc đẩy những năng lực cốt lõi - một chiến lược đã dẫn các tổ chức đến với thành công vượt trội. Jeffrey Sample của trường Kinh doanh London trình bày về sự thách thức của Internet và lĩnh vực kinh doanh điện tử với nhiều ý tưởng nền tảng của chúng tôi về chiến lược.

Bạn cũng sẽ nắm bắt được những giải pháp chiến lược cần thiết cho một tổ chức và các đơn vị kinh doanh, kể cả các chiến lược liên quan đến chính trị - nhu cầu quản lý các mối quan hệ với những bộ phận liên quan của những hiệp hội quần chúng, thương mại, các tổ chức chính phủ, các nhóm cộng đồng và những người có lợi ích liên quan khác.
Để tận dụng lợi thế từ những ý tưởng hiệu quả nhất, cách tân nhất và mới mẻ nhất trong chiến lược kinh doanh từ những khả năng nhận thức vượt trội, hãy đọc cuốn sách này!.

Giá bìa : 335,000đ


PHẦN 1. CHIẾN LƯỢC : CHIẾN THẮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
Quản trị chiến lược thị trường
Chiến lược tập đoàn quản trị nhóm doanh nghiệp
Chiến lược đơn vị kinh doanh: tìm kiếm lợi thế cạnh tranh
Tăng cường lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược toàn cầu
Chiến lược dành cho doanh nghiệp nhỏ
Chiến lược kỹ thuật số
Chiến lược chính trị: quản trị môi trường chính trị xã hội
PHẦN 2. CÁC NHÂN TỐ ĐẦU VÀO CHIẾN LƯỢC: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI TẠI VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI TẠI
Phác thảo môi trường kinh doanh
Phân tích môi trường vĩ mô
Đánh giá chiến lược về tài sản của doanh nghiệp
Sang tạo và tận dụng năng lực cốt lõi

PHẦN 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÙY CHỌN CHIẾN LƯỢC.
Hoạch định chiến lược: xác định và đánh giá tùy chọn chiến lược
Đánh giá lựa chọn chiến lược
PHẦN 4. QUẢN LÝ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC: LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC VÀ HÀNH ĐỘNG
Thay đổi chiến lược: Cách tổ chức lại công ty để thực hiện chiến lược
Thay đổi chiến lược: tái định dạng quy trình vận hành nhằm thực thi chiến lược.
Thay đổi chiến lược: quản trị chiến lược thong qua hệ thống hành chính và lập kế hoạch
Thay đổi chiến lược tạo ra phương pháp thực thi phù hợp với hoàn cảnh.
Không có công thức chiến lược


Để giúp quản lý doanh nghiệp - Kế toán doanh nghiệp cập nhập các tài liệu xuất sắc phục vụ tốt cho việc kinh doanh tại đơn vị, NXB Tổng hợp xuất bản cuốn sách:
KỸ THUẬT SALE VÀ MARKETING CHUYÊN SÂU
KỸ THUẬT TIẾP THỊ MỚI NHẤT 2014
Một bộ tài liệu hoàn chỉnh dành cho các trường giảng dạy kinh doanh hàng đầu về Marketing. Cuốn sách này giúp bạn hiểu làm thế nào mà các ý tưởng có thể được kích thích thông qua việc xem xét cả một doang nghiệp (chứ không phải chỉ một bộ phận marketing!) từ quan điểm của khách hàng. Schewe và Hiam sử dụng thuật ngữ "sức sáng tạo tiếp thị" (marketing imagination) để mô tả nguồn lực mạnh mẽ mà viễn cảnh này tạo nên cũng như những lợi ích bất ngờ mà nó tạo ra cho khách hàng. Sự quan tâm của bạn tới nhu cầu cũng như vấn đề của khách hàng sẽ tạo ra sự khác biệt. Điều này đơn giản nhưng cũng thật phức tạp là bởi các doanh nghiệp không quen tập trung vào việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Họ không có thói quen lắng nghe, không có thói quen tin tưởng vào nhân viên của mình, không muốn nổ lực hoàn thiện tổ chức - mà việc thực hiện những vấn đề này chính là chìa khoá tạo ra thành công của doanh nghiệp trên thương trường.Cung cấp kiến thức thiết yếu để cạnh tranh toàn cầu; Cải thiện lòng trung thành của khách hàng bằng cách sử dụng những kỹ thuật tiếp thị mới nhất.

Giá bìa : 335,000đ


Bạn sẽ nhận thấy được điều kỳ diệu này thông qua các ví dụ cụ thể về việc các chuyên gia tiếp thị có thể tạo ra sự thay đổi tích cực và đạt đựơc nhiều lợi ích bằng việc áp dụng các khái niệm marketing. Trong nỗ lực nhằm mang lại cho bạn đọc những điều mong đợi, các tác giả cuốn sách luôn cập nhật những kiến thức mới nhất cho cuốn sách. Đó không phải là một cuốn sách marketing ở cấp độ MBA, mà là marketing mới, bởi nó luôn được cập nhật và cuốn sách này sẽ được xem như là cẩm nang tiếp thị cho bạn đọc trong một cuộc chiến khốc liệt của thương trường.

Nhận xét/Đánh giá về cuốn sách của các chuyên gia hàng đầu

"Cuốn sách giúp bạn khám phá những bí mật dẫn đến thành công một cách phù hợp và hấp dẫn. Các tác giả chỉ tạo ra cách thức mà trên thực tế các hoạt động từ nghiên cứu thị trường đến quảng cáo, từ phát triển sản phẩm đến bán hàng được thực hiện như thế nào. Quyển sách là một tài liệu sống động và hữu ích trong việc đào tạo MBA về marketing".
- Catherine McKinneyGiám đốc Bán lẻ và Nghiên cứu Người tiêu dùng Công ty Levi Strauss & Company
"Tôi thật sự "mê" quyển sách này. Nếu bạn làm theo lời khuyên trong quyển sách, khách hàng của bạn sẽ trở thành "những người hâm mộ bạn cuồng nhiệt". Mọi người cần hiểu và áp dụng những nguyên tắc này để thu hút và giữ chân khách hàng."-- Ken BlanchardTác giả cuốn sách bán chạy nhất Vị Giám Đốc Một Phút.

Cuốn sách giải thích chương trình giảng dạy marketing MBA một cách tỉ mỉ và hấp dẫn, phù hợp để ứng dụng trong môi trường kinh doanh thực tiễn. Mang tính cập nhật cao, quyển sách chứa đầy những bài học tình huống để mang lại thành công... một quyển sách cần phải đọc.-- Tiến sĩ Paul GreenGiáo sư môn Marketing Trường Wharton.

Phần I: Tìm hiểu khái niệm marketing-Bản chất của marketing: Khách hàng đầu tiên, cuối cùng và thỉnh thoảng.Marketing và chiến lược tiếp thị: Sử dụng các Khái niệm đã được thực nghiệm và những Ý tưởng mới cho Chiến lược marketing.Thách thức mang tầm quốc tế: Hãy cắm Quốc Kỳ của bạn ở nứơc ngoài - và Làm Cho Nó Đứng Vững.

Phần II: Thấu hiểu marketing-Nghiên cứu tiếp thị và thông tin: Tìm kiếm sự thật ngầm hiểu của khách hàng.-Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu: Nghệ thuật và khoa học đằng sau những con số.-Tìm hiểu hành vi ứng xử của khách hàng: Phân tích khách hàng.-Phân khúc, mục tiêu, định vị: Từ marketing Đại chúng đến Marketing Trực tiếp với khách hàng.-Phát triển sản phẩm: Công việc của sáng tạo-Quản trị sản phẩm: Ra đời, kết thúc và đôi khi hồi sinh-Bản chất của việc định giá: Kiếm tiền và hút khách hàng.-Chức năng phân phối: Cẩm nang mang lại lợi nhuận.-Khuyến thị: Nhiều mặt của marketing.-Chú thích
-->Xem thêm...

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

SÁCH HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH HỒ SƠ, SỔ SÁCH, KẾ TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG miễn phí giao hàng

Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI đã chỉ rõ phương hướng phấn đấu của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn mới là: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy, học và đặc biệt là các trường, đơn vị trong ngành Giáo dục – Đào tạo phải có sự minh bạch, rõ ràng trong công tác quản lý tài chính – kế toán, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam.


Làm thế nào để đổi mới công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch… thì trước tiên các nhà quản lý cần phải nắm rõ các chính sách, chế độ về tài chính, kế toán thông qua hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán. Trong thời gian qua, nhằm phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính, kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho ngành giáo dục Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành và có sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chế độ kế toán và đổi mới cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo. Cụ thể như sau: TT số 147/2013/TT-BTC ngày 23-10-2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; TTLT số 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18-10-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015; NĐ số 74/2013/NĐ-CP ngày 15-07-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10-4-2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015…


Để giúp lãnh đạo và kế toán trong các trường hợp, các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo trong cả nước làm tốt công tác tài chính – kế toán của đơn vị mình. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách


“HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH HỒ SƠ, SỔ SÁCH, KẾ TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG”.


ho so so sach ke toan


Giá bìa : 335,000đ


Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:


Phần I. Giải đáp tình huống về chế độ kế toán áp dụng trong trường học;


Phần II. Giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị huỷ hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;


Phần III. Giải đáp tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học;


Phần IV. Giải đáp tình huống về công tác quản lý thu, chi trong trường học;


Phần V. Giải đáp tình huống về quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước;


Phần VI. Giải đáp tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công;


Phần VII. Giải đáp tình huống về chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đặc thù đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục;


Phần VIII. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (Áp dụng năm 2014);


Phần IX. Cơ chế quản lý tài chính và sử dụng kinh phí nhà nước trong trường học.


CẨM NANG CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC Y TẾ – GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG HỌC

Sức khỏe tốt là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh. Đây là một công tác vừa trực tiếp vừa gián tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục của nước ta.


Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã tăng cường phối hợp chỉ đạo triển khai nhà trường chăm sóc sức khỏe học sinh trên phạm vi cả nước; ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện tốt công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học bao gồm các công tác tổ chức phòng, chống bệnh tật; tiêu chuẩn phòng, chống bệnh truyền nhiễm; ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; công tác giáo dục thể chất, thể dục thể thao; xây dựng trường học an toàn và phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là hướng dẫn phòng, chống một số bệnh, tai nạn thường gặp ở học sinh.


cong tac y te giao duc the chat trong truong hoc


Giá bìa : 335,000đ


Nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại trường, cũng như kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chỉ đạo mới nhất của Nhà nước trong công tác y tế trường học; Nhà xuất bản Y Học xuất bản cuốn sách: “CẨM NANG CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC Y TẾ – GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG HỌC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Chỉ đạo trọng tâm về công tác y tế trường học và hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên

Phần II. Hoạt động y tế và công tác tổ chức phòng chống bệnh tật trong các cơ sở giáo dục

Phần III. Tiêu chuẩn vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục

Phần IV. Ngăn chặn tệ nạn xã hội và một số vấn đề xã hội xâm nhập vào trường học

Phần V. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học

Phần VI. Công tác xây dựng trường học an toàn và phòng chống tai nạn thương tích

Phần VII. Giáo dục vệ sinh tr­ường học, nước sạch và vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Phần VIII. Công tác bảo hiểm y tế trong trường học

Phần IX. Nguyên tắc phòng chống một số bệnh và tai nạn thường gặp ở học sinh

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, là một tài liệu thật sự cần thiếu đối với các lãnh đạo làm công tác quản lý giáo dục và đặc biệt là các các bộ làm công tác y tế trong trường học.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2013.nguồn: SÁCH HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH HỒ SƠ, SỔ SÁCH, KẾ TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI đã chỉ rõ phương hướng phấn đấu của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn mới là: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy, học và đặc biệt là các trường, đơn vị trong ngành Giáo dục – Đào tạo phải có sự minh...
-->Xem thêm...